Donasies

Living Network Krisissentrum
Maatskappy sonder winsoogmerk
Registrasienommer: 2010/000839/08
PBO nommer: 930 034 918 (Belasting vrystelling aan donateurs)
Bank: ABSA
Takkode: 630510
Rekeningnommer: 4076561692